Kwaliteit & Wetenschap

Om de kwaliteit van de verloskundige zorg continu te verbeteren, faciliteert de KNOV in het werken via een kwaliteitscyclus. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarin een essentiële plek. We werken samen met wetenschappelijke instituten, universiteiten en de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) voor wetenschappelijk onderzoek. We volgen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en verspreiden deze kennis onder verloskundigen. Ook vertalen we deze ontwikkelingen naar bruikbare kwaliteitsinstrumenten en dragen we zorg voor een geactualiseerd beroepsprofiel die aansluit bij de visie. We bieden betrouwbare en betekenisvolle data op basis waarvan verloskundigen kunnen leren en verbeteren. Om de kwaliteitscyclus rond te maken bieden we scholing aan passend bij de visie.

Voor het Programma Kwaliteit & Wetenschap heeft de KNOV sinds 2020 het ministerie van VWS als subsidiegever. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door ZonMw. De KNOV kiest voor een samenhangende benadering die gericht is op ontwikkeling in de regio en waarin zo veel mogelijk samen wordt gewerkt met regio’s. Vraagsturing vanuit de regio speelt bij de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsprojecten een belangrijke rol.

Het programma Kwaliteit & Wetenschap heeft twee programmamanagers: Rosanne van der Sterre (Kwaliteit) en Anne-Marie Sluijs (Wetenschap).
Het programma bestaat uit de volgende dossiers:

Rosanne van der Sterre-Poolen
rvandersterre@knov.nl
Programma: Kwaliteit
Regio: West
Vragenuurtje In & Uit de Regio

Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

Telefoon: 088-88 83 920

Werk & Organisatie

Agenda