Geef commentaar op de conceptmodules Hyperbilirubinemie bij de pasgeborene > 35 weken

14 september 2021

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) startte in 2018 de ontwikkeling van de richtlijnmodules Hyperbilirubinemie bij de pasgeborene > 35 weken. De conceptmodules voor de richtlijn zijn nu klaar voor commentaar. Hiervoor vragen we jullie medewerking.

Wat?

De afgelopen jaren is gewerkt aan een aanpassing van de richtlijn “Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken” uit 2008. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe modules opgesteld met daarin aanbevelingen voor preventie, diagnostiek behandeling en follow up van tien pasgeborenen met klinisch relevante hyperbilirubinemie (serumbilirubine boven de behandelgrens) in de eerste twee levensweken.

De conceptrichtlijn Hyperbilirubinemie bij de pasgeborene > 35 weken vind je onderaan de pagina.

Hoe?

In het onderstaande commentaarformulier kun je je feedback op de conceptrichtlijn kwijt. Het ingevulde formulier kun je tot uiterlijk maandag 25 oktober 2021 sturen naar Rosanne van der Sterre - Poolen, rvandersterre@knov.nl.